Podaruj 1% dla Miłosza

Miłosz to skrajny wcześniak z 27 tygodnia ciąży. Dzięki walce lekarzy specjalistów przeżył. U Miłosza zdiagnozowano mózgowe porażenie dziecięce (niedowład lewostronny) oraz dyzartrię (zaburzenia mowy). Dzięki swojej sile, ciężkiej i systematycznej pracy potrafi chodzić i mówić.

W swoim życiu osiągnął już wiele, ale zawsze będzie wymagał wsparcia lub pomocy innej osoby. Nie poddajemy się i wciąż walczymy o jego samodzielność.

Dołącz do nas przekazując swój 1% podatku na rzecz Miłosza. Pomóż mu stać się osobą samodzielną.

Aby przekazać 1% swojego podatku na rzecz Miłosza Pałaszewskiego, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego PIT wpisz numer:

KRS: 0000186434
cel szczegółowy: Pałaszewski Miłosz 282/P

Rozlicz się bezpłatnie on-line i podaruj 1% podatku dla Miłosza