Badania

USG głowy

Układ komór bocznych nieprzemieszczony, poszerzony asymetryczny L>P. Sploty naczyniówkowe o nierównych  i niejednorodnej strukturze. W świetle komory bocznej prawej wynaczyniona krew <50%, w komorze prawej bocznej powyżej 50%. Przestrzenie przymózgowe nadnamiotowe o prawidłowej szerokości. Dostępne badaniem przez ciemię półkule mózgu oraz struktury pośrodkowe o prawidłowej echogeniczności. Dół tylny czaszki dostępny w badaniu fragmentarycznie, bez cech patologi. ACA RI-0,73. Wnioski: IVH II/III.

Możliwość komentowania USG głowy została wyłączona