Badania

USG głowy

Układ komór bocznych poszerzony, asymetryczny L>P. Sploty naczyniówkowe o nierównych obrysach. Komora boczna lewa – wyraźnie poszerzona, w świetle komory widoczne skrzepliny. Komora boczna prawa – poszerzona przemieszczona przyśrodkowo, poszerzona, częściowo uciśnięta przez organizujący się krwiak śródmózgowy w okolicy ciemieniowo – czołowej. Obecnie zmiana bardziej jednoznaczna – krwiak śródmózgowy o niejednorodnej zawartości, średnica około 2,5 cm, ulegający lizie.

Możliwość komentowania USG głowy została wyłączona