Badania

USG głowy

Obraz porównywalny z poprzednim. Układ komór bocznych poszerzony, asymetryczny L>P. Komora boczna lewa wydatnie poszerzona. Komora boczna prawa przemieszczona, modelująca się na organizującym się krwiaku śródmózgowym. Widoczna ewolucja zmian, liza krwiaka. Grubość płaszcza  mózgu w okolicy potylicznej po stronie prawej 7,5 mm oraz po stronie lewej 3,7 mm. Wymiar wzgórzowo – potyliczny po stronie prawej 18,7 mm, a po stronie lewej 31,4 mm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *