Badania

USG głowy

Układ komór bocznych poszerzony, asymetryczny L>P. Sploty naczyniówkowe o nierównych obrysach i niejednokrotnej strukturze. Komora boczna lewa – poszerzona, w świetle komory widoczne skrzepliny w fazie lizy. Komora boczna – prawa częściowo uciśnięta (w widocznych fragmentach komory głównie w obrębie rogu potylicznego i czołowego uwidoczniono skrzepliny w fazie lizy). Po stronie prawej w okolicy czołowo – ciemieniowej widoczna zmiana ( o średnicy około 2,5 cm) uciskająca komorę boczną prawą, o niejednorodnej echogeniczności mogąca odpowiadać ewolucja krwawienia okołomózgowego/śródmózgowego. Wnioski: Dalsze monitorowanie USG OUN.

Możliwość komentowania USG głowy została wyłączona