• Badania

    USG głowy

    Duża torbiel pokrwotoczna okolicy czołowo – ciemieniowej prawej. Komora boczna prawa nieznacznie poszerzona, uciśnięta przez torbiel i przemieszczona ku dołowi. Komora boczna lewa poszerzona, stan po IVH III – szerokość około 30 mm. Poszerzona komora III I IV oraz zbiornik podstawy mózgu. Hyperechogeniczny móżdżek o niejednorodnej echogeniczności. Grubość płaszcza mózgu w okolicy potylicznej lewej około 0,7 cm i prawej około 1,3 cm.