Badania

brzuch

Wątroba o jednorodnej echogeniczności, niepowiększona. Drogi żółciowe wewnątrz i zewnątrz wątrobowe nieposzerzone. Naczynia wątrobowe prawidłowe. Pęcherzyk żółciowy echoujemny, bez złogów. Trzustka o prawidłowym kształcie i wielkości, o prawidłowej echogeniczności. Śledziona o prawidłowej echogeniczności i wielkości. Aorta i okolica przyaortalna prawidłowe. W rzucie nadnerczy tworów patologicznych nie uwidoczniono. Nerki o prawidłowym kształcie, wielkości i echostrukturze, bez cech zastoju. Pęcherz moczowy pusty. Pętle jelitowe bez cech pogrubienia ściany z widoczną perystaltyką. Wolnego płynu w jamie brzusznej nie uwidoczniono .

Możliwość komentowania brzuch została wyłączona