Badania

USG głowy

W prawej okolicy czołowej struktura torbielowata. Zmiana powoduje efekt masy pod postacią uciśniętą prawej komory bocznej i przemieszczeniem struktur linii pośrodkowej o 4 mm na stronę lewą. Na poziomie ciemiączka nie uwidoczniono oddzielającego ją płaszcza mózgowia. Komora boczna lewa poszerzona, róg czołowy szerokości 1,7 cm. Dół tylny bez cech patologii. Przestrzenie płynowe przymózgowe na poziomie opisywanej zmiany torbielowatej zaciśnięte, po stronie lewej prawidłowe.

Możliwość komentowania USG głowy została wyłączona