Konsultacja

neurochirurg

W wykonanym TK głowy wydaje się niewielka progresja przestrzeni płynowej w obrębie prawej półkuli mózgu. Kliniczne cechy nadciśnienia. Dziecko odbarczane nakłuciami przezciemieniowymi. Proszę o kontrolne badanie PMR. Przy normalizacji obrazu PMR kwalifikuje się do implantacji układu zastawkowego w przyszłym tygodniu.

Możliwość komentowania neurochirurg została wyłączona