Konsultacja

neurolog

Niemowlak 4/12, CPW obciążony, grupa wysokiego ryzyka, rozległe uszkodzenie OUW – poszerzenie komory prawej do okolicy czołowo – ciemieniowej, poszerzenie komory lewej w kierunku rogu skroniowego. Podejrzenie wady linii środkowej lub kompensacja/przesunięcie móżdżku. Wielkogłowie, czaszka podłużna, budowa drobna, asteniczna.

Możliwość komentowania neurolog została wyłączona