Badania

USG stawów biodrowych

Staw lewy – 1A, staw prawy – 1A. Stawy prawidłowe, bez zalecanych dalszych konsultacji.

Możliwość komentowania USG stawów biodrowych została wyłączona