Historia Miłosza - Blog,  Terapia

program

IMG_8201  IMG_8213  IMG_7615  IMG_7578
IMG_7997  IMG_8056  IMG_7709  IMG_7702

Program pobytu na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej przeznaczony dla Miłosza:

  1. NDT-Bobath – usprawnianie według tej metody ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN).
  2. Vojta – terapia polega na odruchowym wyzwalaniu prawidłowych wzorców lokomocji. Kluczem dla powodzenia rehabilitacji metodą Vojty są rodzice, na których spoczywa obowiązek jej systematycznego prowadzenia. Rozwiązywanie technicznych problemów ćwiczeń należy do fizjoterapeuty.
  3. Hydroterapia – podstawę leczniczego działania stanowi działanie termiczne i hydrostatyczne wody odpowiednio użytej do zabiegu. Zabiegi wodolecznicze związane są przede wszystkim ze złożonym działaniem na organizm człowieka zespołu czynników, w którym pierwszorzędną role odgrywa temperatura i ciśnienie hydrostatyczne.
  4. Lampa Sollux –  służy do naświetlań promieniami podczerwonymi oraz widzialnymi. Promieniowanie to penetruje do 3 cm w głąb tkanek, powodując ich rozszerzanie, rozszerzanie naczyń krwionośnych i co za tym idzie wzmożenie ukrwienia i przemiany materii,  zmniejszenie  napięcia mięśni i bólu.
  5. Wsparcie ze strony specjalistów: neurologopedy, psychologa i terapeuty.

„Tatuś/Mąż też mocno kocha.” M.P.
„Siostrzyczko Kochana, razem damy radę.” K.J.

Możliwość komentowania program została wyłączona