• Historia Miłosza - Blog,  Terapia

    NDT Bobath

           Pani Aneta jest fizjoterapeutą z wieloletnim doświadczeniem. W pracy z dziećmi przedwcześnie urodzonymi wykazuje się dużą cierpliwością i pogodnym usposobieniem. Jest wyrozumiała, ma w sobie pragnienie niesienia pomocy najmłodszym. Dzięki doświadczeniu i profesjonalnemu przygotowaniu rehabilitacja Miłosza przynosi oczekiwane rezultaty.

  • Badania

    BERA

    Badanie potencjałów słuchowych wywołanych czyli BERA polega na działaniu określonym bodźcem na receptory narządów zmysłu wyzwalające w odpowiednim obszarze kory mózgowej aktywność bioelektryczną (potencjał wywołany). Badanie takie daje obiektywną ocenę słuchu i określa miejsce uszkodzenia słuchu. Wartość tego badania jest szczególna u niemowląt we wczesnej diagnostyce niedosłuchu, co wiąże się z właściwym aparatowaniem w najwcześniejszym okresie życia, oraz we wczesnej diagnostyce guza nerwu słuchowego u dorosłych. Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza, a wskazaniami są: Podejrzenie uszkodzenia słuchu u niemowląt i małych dzieci. Podejrzenie guza nerwu statyczno-słuchowego. Podejrzenie symulacji głuchoty czy niedosłuchu. Monitorowanie przebiegu wybranych operacji neurochirurgicznych. Miłosz otrzymał certyfikat, przeszedł badanie przesiewowe słuchu z wynikiem prawidłowym.