Historia Miłosza - Blog,  Terapia

haromonogram

Każdy poniedziałek jest dla wszystkich trudnym dniem. A dla mnie w szczególności.
Jak popatrzę na kalendarz to praktycznie w każdym dniu mamy jakieś zajęcia.
Nasz harmonogram:

  1. 4 razy w tygodniu zajęcia NDT-Bobath
  2. 1 raz w tygodniu instruktaż metody Vojty
  3. 4 razy dziennie ćwiczenia metodą Vojty w domu
  4. 1 raz w tygodniu rehabilitacja wzroku, rehabilitacja ruchowa oraz zajęcia z neurologopedą w Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym
  5. 1 raz w tygodniu wizyta u pediatry
  6. 1 lub 2 razy w tygodniu wypada wizyta u specjalisty

Rehabilitacja Miłosza polega na stymulowaniu całego ciała i pracy z synem w taki sposób, aby jego rozwój przebiegał w sposób możliwie jak najbardziej zbliżony do prawidłowego. Rehabilitacja ma też na celu zniwelowanie wszelkich patologii w jego rozwoju i przyswojeniu przez dziecko właściwych odruchów oraz zachowań.

 

 

Możliwość komentowania haromonogram została wyłączona