• Konsultacja

    neurochirurg

    Neurochirurg Miłosza jest świetnym fachowcem i specjalistą w swojej dziedzinie. Lekarz człowiek, bezinteresowny, odpowie na każde pytanie. Na chwilę obecną nie ma zastrzeżeń do syna. Następne badanie USG głowy i kontrola w poradni w październiku. W styczniu mamy zaplanowaną konsultację medyczną celem postawienia diagnozy neuropsychologicznej.

  • Historia Miłosza - Blog,  Terapia

    metoda Knill

         „Dotyk i Komunikacja” oraz „Programy Aktywności. Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja” autorami tych metod są Marianna i Christopher Knill. Powstały one w wyniku trudności, jakie napotykali terapeuci komunikując się z osobami nie nawiązującymi kontaktu z otoczeniem. Autorzy wyodrębnili w niej dwie w/w części. Zdaniem Christophera Knilla, opracowane programy „pomagają dziecku doświadczyć jego ciała jako jedności i wspomagają rozwój wyobrażenia ciała wtedy, gdy dziecko nie jest zdolne do używania swojego ciała aktywnie”. Niewątpliwym atutem tej metody jest wykorzystanie zabawy w połączeniu z muzyką i ruchem. Dziecko uczy się łączyć słyszane dźwięki z konkretnymi czynnościami, co daje nie tylko radość z prawidłowo wykonywanych ćwiczeń, ale ponadto zapewnia mu odpowiedni poziom…