Historia Miłosza - Blog,  Terapia

tyflopedagog

IMG_0259  IMG_0265
IMG_0266  IMG_0277

Tyflopedagog – nauczyciel niewidomych i niedowidzących.

Dzisiaj na zajęciach z tyflopedagogiem w Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie Miłosz oglądał ciekawą „bajkę”. To bezpośrednie kształcenie funkcji wzrokowych, ma na celu podwyższenie poziomu funkcjonowania wzroku. Celem zajęć jest wytworzenie maksymalnej sprawności w skupieniu uwagi na przekazywaniu i interpretacji spostrzeżeń wzrokowych.

Możliwość komentowania tyflopedagog została wyłączona