Historia Miłosza - Blog

niezbędne dokumenty

Mój syn od urodzenia jest osobą niepełnosprawną. Mam gdzieś w środku wielkie przekonanie, że każda osoba niepełnosprawna chce prowadzić normalne życie. W sytuacji, w której znalazł się Miłosz walka o to trwa każdego dnia. Jestem silna ale to nie oznacza, że nie potrzebuję wsparcia.

Jednocześnie muszę posiadać wiedzę do kogo się zwrócić oraz o jaką pomoc, jakie dokumenty są niezbędne aby korzystać z fundacji, co trzeba załatwić i gdzie kierować swoje pierwsze kroki w naszej walce. Jest tego bardzo dużo.

Dotychczas udało nam się uzyskać następujące dokumenty:

  1. Orzeczenie o niepełnosprawności, w ramach orzeczenia można się starać o:
  • zasiłek pielęgnacyjny,
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • kartę parkingową osoby niepełnosprawnej,
  • legitymację osoby niepełnosprawnej,
  • status osoby podopiecznej wybranej fundacji,
  • założenie subkonta.

2. Opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

  • okazała się niezbędna do korzystania z zajęć w ramach Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym.
Możliwość komentowania niezbędne dokumenty została wyłączona