• Konsultacja

    neurologopeda

    Konsultacja neurologopedyczna: wiek życia: 9/12 wiek korygowany: 6/12 Aktualne funkcje pokarmowe przebiegają w granicach normy dla wieku dziecka (pomiar ilościowy 8-9/12, pomiar jakościowy 6/12). Zadowalająca dynamika rozwojowa w tym obszarze. Bez epizodów bezdechu. Funkcje komunikacyjne: wokalizacja z elementami reduplikacji, gaworzenie 5-6/12. Progres rozwojowy stały i systematyczny.