Konsultacja

neurologopeda

Konsultacja neurologopedyczna:

wiek życia: 9/12
wiek korygowany: 6/12

Aktualne funkcje pokarmowe przebiegają w granicach normy dla wieku dziecka (pomiar ilościowy 8-9/12, pomiar jakościowy 6/12). Zadowalająca dynamika rozwojowa w tym obszarze. Bez epizodów bezdechu.

Funkcje komunikacyjne:

  • wokalizacja z elementami reduplikacji,
  • gaworzenie 5-6/12.

Progres rozwojowy stały i systematyczny.

Możliwość komentowania neurologopeda została wyłączona