Badania

USG głowy

Neurochirurg Miłoszka zalecił wykonanie USG głowy w gabinecie ultrasonograficznym Akredytowanym przy Polskim Towarzystwie Ultrasonograficznym.

Badanie USG struktur mózgu metodą przezciemieniową i transkranialną.

Wnioski:
Wodogłowie wewnętrzne pokrwotoczne-zastawkozależne. Widoczna torbiel prawej półkuli. Dren zastawkowy uwidoczniony w torbieli. W chwili obecnej bez istotnego klinicznie wzrostu ciśnienia śródczaszkowego.

Zalecenia:
Dalsze postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne do decyzji lekarzy prowadzących.

Możliwość komentowania USG głowy została wyłączona