• Historia Miłosza - Blog,  Terapia

    Rozalka i Optimus

          Dogoterapia okazuje się najbardziej naturalnym sposobem “przemycenia” trudnych i żmudnych ćwiczeń wspomagających rehabilitację z pomocą odpowiednio przygotowanych psów. Każde dziecko nie lubi wykonywać gestów, za którymi nic się nie kryje. Bezpośredni kontakt z psem daje możliwość wykonania ćwiczeń w naturalny sposób i jednocześnie uczy okazywania uczuć. Terapia z psem oddziałuje na sferę emocjonalną dziecka przez przełamanie bariery niepewności przed kontaktem z psem, akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu, eliminowanie agresji i autoagresji u dziecka, kształtowanie pozytywnych emocji dziecka, rozwój empatii i poprawę samooceny. Pomaga wszechstronnemu rozwojowi podopiecznego. Od dzisiaj rozpoczynamy stałe zajęcia z dogoterapii. Miłosz spędzając czas z Rozalką i Optimusem wyraźnie sygnalizował, że jest spokojny, rozluźniony i chętny do zabawy. Nie…