• Konsultacja

    neurolog

    Wnioski z konsultacji neurologicznej: widoczny skok rozwojowy, wzrost napięcia posturalnego, posadzony siedzi, podejmuje próby czworakowania. Zalecenia: zastosowanie wybranego sprzętu rehabilitacyjnego, dalsza budowa koordynacji ręka-oko-ucho, dalsze stosowanie leku Vinpoton.