• Badania

    badanie słuchu

    Otoemisja akustyczna to bardzo łatwe i nieinwazyjne badanie słuchu, pozwalające ocenić działanie komórek słuchowych zewnętrznych. Dzisiaj Miłosz przeszedł takie badanie już po raz trzeci w swoim życiu. Ponieważ i tym razem słuch syna nie budził żadnych zastrzeżeń, była to nasza ostatnia wizyta w Poradni Audiologicznej.