Historia Miłosza - Blog,  Wycieczki

zagroda Guciów i św. Roch

Na mapie magicznego Roztocza nie mogło zabraknąć Zagrody Guciów, która położona jest w przełomowej dolinie Wieprza na Roztoczu Środkowym. Dookoła rozciąga się odwieczna puszcza, dzisiaj lasy Roztoczańskiego Parku Narodowego. Znajduje się tutaj najlepiej zachowany w Polsce zespół wczesnośredniowiecznego osadnictwa (grodzisko, osady otwarte, cmentarzyska kurhanowe). To wyjątkowe muzeum w zabytkowej zagrodzie zaprasza na spotkanie z przeszłością i pięknem tych ziem.

IMG_7024  IMG_7050-001

Rezerwat św. Roch znajduje się w centrum Roztocza w pobliżu Krasnobrodu i obejmuje pasmo wzgórz wapiennych. Na terenie rezerwatu znajduje się licznie odwiedzane miejsce – kapliczka św. Rocha.

IMG_7164-001

Możliwość komentowania zagroda Guciów i św. Roch została wyłączona