Terapia

neurologopeda

Konsultacja neurologopedyczna:

Zalecenie:

  • zestaw ćwiczeń do dalszej pracy dziecka w domu (praca z obrazkami, w tym wykorzystanie zależności semantycznych).

Ocena:

Miłosz mimo obciążonego wywiadu chorobowego prezentuje aktualnie bardzo dobrą dynamikę rozwojową w obszarze motoryki oralnej. Osiągnięty próg samodzielności w jedzeniu i piciu jest zadowalający. Miłosz prezentuje bardzo obfite wokalizacje sylabowe. Nadal jest obecna reduplikacja, a brak ekscesów napadowych świadczy o tym, że rozwój przebiega harmonijnie. W ocenie lekarza Miłosz posiada solidne podstawy do tego aby zacząć mówić. Wskazana jest stała terapia neurlogopedyczna w warunkach domowych wg zaleceń specjalisty. Kolejna kontrola w listopadzie.

Możliwość komentowania neurologopeda została wyłączona