• Historia Miłosza - Blog

    MCIiT

    Nowy katalog imprez turystycznych Miejskiego Centrum Informacji i Turystyki w Piekarach Śląskich został wysłany pocztą do klientów biura wraz z kalendarzykiem Miłosza na rok 2015. Jest to kontynuacja rozpoczętej akcji podaruj 1% w ubiegłym roku. MCIiT promuje turystykę kwalifikowaną i krajoznawstwo nie tylko wśród mieszkańców Piekar Śląskich, ale także aktywnie wspiera akcję podaruj 1% dla Miłosza. Wierzę, że aktualny katalog trafił bezpośrednio do aktywnych osób, a załączony kalendarzyk pomoże wypełnić rozliczenie roczne PIT. Miłosz ma możliwość rozwoju tylko dzięki stałej, intensywnej i kosztownej rehabilitacji. Decydujący jest każdy dzień, który wypełniony dobrze ukierunkowaną terapią daje mu szansę na to, aby jego codzienność nie odbiegała niczym od szczęśliwych i beztroskich dni jego rówieśników.…