Historia Miłosza - Blog,  Konsultacja

neurolog

Mamy za sobą pierwszą z dwóch wizyt zaplanowanych na ten rok u neurologa prowadzącego Miłosza od jego narodzin.

W trakcie badania lekarz zwraca szczególną uwagę na dynamiczny rozwój u Miłosza. Potencjał, który ma jest wykorzystywany w 100%. Po badaniu podmiotowym (wywiad) i wstępnym badaniu ogólnym neurolog rozpoznaje u Miłosza zaburzenia neurorozwojowe. Zaleca się dalszą obserwację w kierunku MPD (mózgowe porażenie dziecięce), w postaci lekkiej mieszanej: diplegia (niedowład lewostronny) i hemipareza (niedowład połowiczy:  zmniejszenie zdolności ruchu mięśni po jednej stronie ciała). Jak daleko jest od podejrzeń do diagnozy? Jeszcze rok. W wieku 3 lat Miłosz będzie miał ostatecznie postawioną diagnozę, a do tego momentu wiele jeszcze może zmienić. Jest to zapewne związane z tym, że szczególnie intensywny rozwój dziecka odbywa się w wieku do 3 lat. Dobrze, że Miłosz ma swój czas, ma szansę dogonić swoich rówieśników. Nie zostało założone z góry, że nie da sobie rady. Otrzymał czas, 36 miesięcy, które zaważą na jego jakości życia. Ma możliwość zawalczyć o swoją samodzielność i niezależność. Dzięki rehabilitacji widać jakie postępy poczynił. Rok temu niezbędny był zakup pionizatora, a dzisiaj Miłosz swobodnie chodzi po elektrycznej bieżni. Ten rok pokazał nam jakim jest niezwykłym chłopcem mimo trudnego startu. Rehabilitacja syna nadal przebiega intensywne, jest ukierunkowana na potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka. Kolejna kontrola w październiku.

Możliwość komentowania neurolog została wyłączona