• Historia Miłosza - Blog,  Wycieczki

    rezerwat Wyspy Zawadowskie

    Warszawski odcinek Wisły jest fragmentem Obszaru NATURA 2000 – Dolina Środkowej Wisły. Jednak na terenie warszawskiej doliny Wisły znajdują się również inne obszary chronione – rezerwaty. Odkrywamy rezerwat Wyspy Zawadowskie. Zobacz, jak urzekło nas to wyjątkowe miejsce. Rezerwat znajduje się na południu Warszawy. Zlokalizowany jest na Wiśle w obrębie dwóch dzielnic: Wawer oraz Wilanów. Obszar rezerwatu wykracza również poza granice Warszawy i zajmuje część gminy Konstancin – Jeziorna oraz miasta Józefów. Rezerwat został utworzony w 1998 roku. Obszar chroniony ma powierzchnię 530,28 ha. Głównym celem powołania do życia rezerwatów była ochrona ekosystemów wodnych w obrębie koryta Wisły. Chroniony obszar jest miejscem gniazdowania wielu rzadkich i cennych gatunków ptaków, jak również stanowi ostoję zwierząt związanych…

    Możliwość komentowania rezerwat Wyspy Zawadowskie została wyłączona