Historia Miłosza - Blog,  Konsultacja,  Terapia

neurologopeda

Konsultacja neurologopedyczna:

Aktualnie sprawność motoryczna aparatu orofacjalnego utrzymuje się w dolnej granicy normy dla wszystkich funkcji oralnych. Obecne w obrazie klinicznym cechy niedokształcenia prakcyjnego, wpływające na standard jakości wokalizacyjno – artykulacyjnej. Trwa proces ząbkowania w łuku trzonowców; nasilenie dyskomfortu sensorycznego. Kontynuowana jest wieloprofilowa terapia i stymulacja rozwojowa: rehabilitacja z elementami SI, opieka tyflopedagoga, hipoterapia, zajęcia rehabilitacyjne na basenie, muzykoterapia. W tym kontekście uwagę zwraca zadowalająca, stała dynamika rozwojowa.

Podsumowanie:

– Rozwój słowno-pojęciowy oraz przebieg funkcji komunikacyjnych: Mowa Bierna: 18-21/12; Mowa Czynna: 18/12.
– Efektywna pamięć werbalna i operacyjna; repetycja dźwiękowa na polecenia i bez cech latencji. Onomatopeizacja adekwatna do profilu leksykalnego.
– Aktualnie – pojawiło się połączenie 2-elementowe, brak innych prób syntaktycznych /do stymulacji/.
– Osiągnięty próg samodzielności w jedzeniu i piciu jest na tyle zadowalający, że w tym zakresie zakończona została konsultacja neurologopedyczna.

Rokowanie pozostaje na poziomie średnio-dobre. Określenie to odnosi się do sytuacji klinicznej, w której dziecko wykazuje dobrą dynamikę rozwojową, ale istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że mimo rehabilitacji i terapii, choroba dziecka na długi czas zostawi ślady w jakości nabywanych umiejętności. Nie jest zmartwieniem w kontekście rozwoju Miłosza np. opóźnienie rozwoju komunikacyjnego, ale zagrożenie dla przyszłej jakości artykulacyjnej; ryzyko wady wymowy lub dyzartrii. Zatem – mówiąc najprościej – określenie rokowanie średnio-dobre – to dla nas komunikat: dziecko będzie mówiło, ale pozostaje kwestia: jak? Dlatego nieustająco pracujemy i podnosimy próg wymagań, bo norma rozwojowa jest jedna – wspólna dla wszystkich dzieci. Nie ma „normy dla dzieci po przejściach” 🙂 I dobrze!

2 komentarze

    • Justyna Palaszewska

      Oczywiście! Bardzo chciałabym aby na naszym sukcesie skorzystały również inne dzieci. Dlatego tak szczegółowo staram się opisywać wszystko co robimy. Odpowiadam: neurologopeda Miłosza to Aleksandra Łada, dokładne namiary przesłałam na podany adres mailowy.

Pozostaw odpowiedź Grażyna Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *