• Historia Miłosza - Blog

    szkoła z klasą

    Zanim będziemy szukać odpowiedzi na zadane pytania dotyczące wyboru szkoły, nauczyciela, zajęć pozalekcyjnych skupiamy się na tym, aby zapewnić swojemu dziecku bezpieczny, nowoczesny, atrakcyjny i skuteczny system nauczania w domu, a tym samym dobry start, który jest niezwykle ważny. Dla Miłosza zaczął się on już od momentu wyjścia ze szpitala. W domu kształtowany jest odpowiedni stosunek do nauki, jego pozytywne nastawienie i motywacja do uczenia się. Czy za kilka lat kupimy tytę dla pierwszaka, czy będziemy przeżywać jak inni rodzice początek roku szkolnego w szkole podstawowej? Czy syn będzie gotowy do podjęcia obowiązku szkolnego? Co dla innych rodziców jest oczywiste, dla nas wciąż niestety nie.