• Historia Miłosza - Blog

    zajęcia grupowe

    Od pewnego czasu Miłosz uczęszcza na zajęcia grupowe dla dzieci. Dzięki nim może rozwijać umiejętność tworzenia dobrych relacji z rówieśnikami, a w przyszłości pozytywnych relacji międzyludzkich. Spotkania prowadzone są w małych grupach przez przez tyflopedagoga i fizjoterapeutkę. Grupę tworzą dzieci w zbliżonym wieku urodzeniowym i rozwojowym, wspólny mianownik, który ich łączy to Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, do której należą jako podopieczni. Na każde zajęcia dzieci przynoszą ze sobą potrzebne rzeczy. Na przykład jabłko i marchewkę kiedy do wykonania była surówka. Temat przewodni bardzo mi się spodobał, to coś w czym Miłosz się spełnia. Podczas obierania, przecierania i zmywania Miłosz był zachwycony. Niestety nie chciał jej zjeść, a na pytanie pani: „To kto ma zjeść?”, odpowiedział: „Tata”. Zastanawiam się,…