• Historia Miłosza - Blog

    1% dla Miłosza

    Ma zaburzenia mowy (dyzartrię), ale dzięki ciężkiej i systematycznej pracy potrafi mówić. Ma mózgowe porażenie dziecięce, ale dzięki pasji rodziców chodzi po górach i zdobywa szczyty. Ma niedowład lewostronny, ale dzięki dziecięcemu zapałowi nauczył się pływać i nurkować. Ma opóźniony rozwój psychoruchowy, ale dzięki temu, że jest ciekawy świata uczy się języka angielskiego i wspina się na ściance wspinaczkowej. Osiągnął dużo mimo wielu ograniczeń, po przekazaniu 1% osiągnie więcej dzięki Tobie!  Pomagając jednej osobie, może nie zmienisz całego świata, ale możesz zmienić cały świat dla jednej osoby! Aby przekazać 1% swojego podatku na rzecz Miłosza Pałaszewskiego, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego PIT wpisz numer: KRS: 0000186434, cel szczegółowy: Pałaszewski Miłosz 282/P