• Historia Miłosza - Blog

    szkoła

    Pierwszy miesiąc w szkole za nami, a ja wciąż nie mogę się przyzwyczaić do nowej rzeczywistości. Pewnie nie każdy z was wie, że wraz z rozpoczęciem edukacji szkolnej niepełnosprawne dziecko traci możliwość korzystania z rehabilitacji i terapii jaka mu przysługiwała w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Miłosz jest dzieckiem, które nadal wymaga wsparcia ze strony chociażby neurologopedy czy tyflopedagoga.