• Badania,  Konsultacja,  Poradnia

  badanie MR

  Korzystając z pobytu w GCZDZ spotkałam się z neurochirurgiem Miłosza. Odebrałam wypis oraz wynik badania MR. W wykonanym kontrolnym badaniu MR nie uwidoczniono cech nadciśnienia wewnątrzczaszkowego oraz efektu masy. Torbiel prawej półkuli mózgu nie powiększa się. Obraz podobny do badania wykonanego rok temu. Bez zmian. Kontrola za rok w poradni  neurochirurgicznej.

 • Badania,  Konsultacja

  badanie MR

  Dzisiaj Miłosz miał wykonane planowo badanie MR głowy. Skierowanie wypisane przez neurochirurga było podyktowane sprawdzeniem zastawki. Samo badanie nie trwało dłużej niż 20 minut, a w szpitalu na oddziale spędziliśmy prawie 5 godzin. Aby badanie było zrefundowane przez NFZ syn musiał być przyjęty na oddział szpitalny. Mimo, że cała procedura: przyjęcie, badanie, wkłucie, rozmowa z anestezjologiem, kolejne badanie, wybudzanie, rozmowa z lekarzem i podanie pierwszego posiłku po znieczuleniu toczyła się swoim rytmem, to nie mogę powiedzieć, że można było to zrobić szybciej. Wszystko było dobrze zorganizowane przez Oddział Neurochirurgii, a pielęgniarki miłe i uprzejme. Czekamy na wynik rezonansu, choć i tak nie spodziewam się po nim nic innego aniżeli to…

 • Badania,  Historia Miłosza - Blog

  MOPR

  Orzeczenie o niepełnosprawności Miłosza kończy się z dniem 30 czerwca 2014 roku (było wydane na 1 rok). Nowy wniosek należy złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. Godziny w których są przyjmowane strony są ściśle określone: od poniedziałku do czwartku od 8:00 do 14:30 z przerwą od 11:30 do 12:00. Bardzo szybko uporałam się z kompletowaniem pełnej dokumentacji, którą jak się okazało mogłam wysłać pocztą do MOPR’u w Bytomiu. Takie rozwiązanie bardzo ułatwiło mi dostarczenie dokumentów, bez brania urlopu i bez stania w kolejce sprawie nadałam bieg. Wniosek został już przyjęty, czekamy na wyznaczenie terminu badania przedmiotowego, które będzie w lipcu.

 • Badania

  neurologopeda

  Konsultacja neurologopedyczna: Zalecenie: stawiamy na coraz większą samodzielność (posiłki w coraz większym stopniu Miłosz ma zjadać samodzielnie), wprowadzamy widelec w samodzielnym użyciu. Ocena: Progres rozwojowy bardziej niż zadowalający. Miłosz pozostaje w kategorii dziecka do monitoringu. Kolejna wizyta w lipcu.

 • Badania

  badanie słuchu

  Otoemisja akustyczna to bardzo łatwe i nieinwazyjne badanie słuchu, pozwalające ocenić działanie komórek słuchowych zewnętrznych. Dzisiaj Miłosz przeszedł takie badanie już po raz trzeci w swoim życiu. Ponieważ i tym razem słuch syna nie budził żadnych zastrzeżeń, była to nasza ostatnia wizyta w Poradni Audiologicznej.

 • Badania,  Poradnia

  badanie słuchu

  Dzisiaj Miłosz miał wykonane kontrolne badanie słuchu. Otoemisja akustyczna to bardzo łatwe i nieinwazyjne badanie słuchu, pozwalające ocenić działanie komórek słuchowych zewnętrznych. Jeśli ucho środkowe funkcjonuje prawidłowo, dźwięk dociera do ucha wewnętrznego. Badanie to polega na rejestracji bardzo cichego sygnału akustycznego, który powstaje w ślimaku ucha na skutek skurczu komórek słuchowych zewnętrznych. Do ucha Miłosza został wysłany krótki dźwięk za pomocą włożonej do środka sondy z miniaturowym mikrofonem. Jeśli ucho prawidłowo funkcjonuje to wywołuje zwrotną emisję sygnału, rejestrowaną przez słuchawkę. Ucho lewe – norma, ucho prawe – norma.

 • Badania

  USG głowy

  Neurochirurg Miłoszka zalecił wykonanie USG głowy w gabinecie ultrasonograficznym Akredytowanym przy Polskim Towarzystwie Ultrasonograficznym. Badanie USG struktur mózgu metodą przezciemieniową i transkranialną. Wnioski: Wodogłowie wewnętrzne pokrwotoczne-zastawkozależne. Widoczna torbiel prawej półkuli. Dren zastawkowy uwidoczniony w torbieli. W chwili obecnej bez istotnego klinicznie wzrostu ciśnienia śródczaszkowego. Zalecenia: Dalsze postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne do decyzji lekarzy prowadzących.

 • Badania

  Paluszek czy główka?

  Krew do badania i tym razem została pobrana z paluszka, a nie jak dość często spotyka się u noworodków i niemowląt z główki. Zastanawiam się jak to Miłosz robi, że będąc po szpitalnych przejściach bez problemu daje pielęgniarce poszukać na swoim ciele odpowiedniego miejsca do ukłucia. Nawet się nie zdenerwował, mój waleczny syn. Samo badanie krwi więcej powie o zdrowiu dziecka niż długie oględziny całego ciała. A wyniki są zadowalające, zwłaszcza po zakończeniu suplementacji niedokrwistości.

 • Badania

  BERA

  Badanie potencjałów słuchowych wywołanych czyli BERA polega na działaniu określonym bodźcem na receptory narządów zmysłu wyzwalające w odpowiednim obszarze kory mózgowej aktywność bioelektryczną (potencjał wywołany). Badanie takie daje obiektywną ocenę słuchu i określa miejsce uszkodzenia słuchu. Wartość tego badania jest szczególna u niemowląt we wczesnej diagnostyce niedosłuchu, co wiąże się z właściwym aparatowaniem w najwcześniejszym okresie życia, oraz we wczesnej diagnostyce guza nerwu słuchowego u dorosłych. Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza, a wskazaniami są: Podejrzenie uszkodzenia słuchu u niemowląt i małych dzieci. Podejrzenie guza nerwu statyczno-słuchowego. Podejrzenie symulacji głuchoty czy niedosłuchu. Monitorowanie przebiegu wybranych operacji neurochirurgicznych. Miłosz otrzymał certyfikat, przeszedł badanie przesiewowe słuchu z wynikiem prawidłowym.