Rozpoznanie

Miłosz urodził się przedwcześnie 25 grudnia 2012 roku z wagą 990 g. 27 tydzień, w którym przyszedł na świat odmienił już na zawsze przyszłość naszego dziecka.

Rozpoznanie:

– skrajne wcześniactwo
– skrajnie niska urodzeniowa masa ciała
– stan po PPROM
– niewydolność oddechowa
– RDS III
– niewydolność krążenia
– krwawienie z płuc
– bezdechy
– IVH III/II
– krwiak śródmózgowy
– torbiel po krwiaku śródmózgowym
– retinopatia
– zapalenie opon mózgowych
– wodogłowie
– stan po cystowentrykulostomi, septostomii i implantacji układu zastawkowego
– MPD (mózgowe porażenie dziecięce)
– dyzartria (zaburzenia mowy)

Data urodzenia:

25.12.2012 Bytom

Planowany termin porodu:

22.03.2013

Pobyty w szpitalu:

25.12.2012 – 15.02.2013  Szpital Specjalistyczny nr 2, Oddział Noworodków BL.V – Bytom
01.03.2013 – 24.04.2013  GCZDz, Klinika ITiPN – Katowice
13.05.2013 – 08.06.2013  GCZDz, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej – Katowice
17.08.2014 – 19.08.2014  GCZDz, Oddział Chirurgii i Urologii – Katowice
18.02.2016 – 19.02.2016  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 – Sosnowiec
13.12.2017 – 13.12.2017  Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT
10.09.2018 – 11.09.2018  Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT
29.04.2019 – 05.05.2019  Szpital Specjalistyczny Centrum Medycznego MAVIT

Zabiegi operacyjne:

03.03.2013  laseroterapia
21.03.2013  cystowentrykulostomia, septostomia
16.04.2013  układ zastawkowy komorowo – otrzewnowy
18.08.2014  plastyka przepukliny pachwinowej prawostronnej
19.02.2016  korekta zeza – iniekcja do obu mięśni prostych przyśrodkowych oczu
20.06.2017  iniekcja BTX-A do mięśni kończyn dolnych i górnych po stronie lewej
28.11.2017  iniekcja BTX-A do mięśni kończyn dolnych i górnych po stronie lewej
13.12.2017  zabieg plastyki wędzidełka
22.05.2018  iniekcja BTX-A do mięśni kończyn dolnych i górnych po stronie lewej
10.09.2018  usunięcie migdałka gardłowego (bez tonsilektomii)
13.11.2018  iniekcja BTX-A do mięśni kończyn dolnych i górnych po stronie lewej
30.04.2019  repozycja kości nosa

Dodaj komentarz