• Badania

    RTG klatki piersiowej i jamy brzusznej

    Upowietrznienie pól płucnych zmniejszone, niesymetryczne – słabiej powietrzne płuco prawe, co może wynikać częściowo z niewielkiej rotacji w lewo i różnic w przyleganiu do podłoża. Widoczny delikatny bronchogram. Prawy obraz sylwetki serca zatarty. Gazy jelitowe widoczne w pętlach rozłożone prawidłowo.