Badania

UKG

Ujście żył głównych i płucnych, połączenia przedsionkowo – komorowe i komorowo – naczyniowe, lewostronny łuk aorty, zastawki – prawidłowe. Przegroda międzyprzedsionkowa – drożny otwór owalny ze śladowym lewo – prawym. Przegroda międzykomorowa – ciągła. Proporcje jam serca – prawidłowe, LA 9,0 mm, AoR 7,0 mm, La.AoR 1,18. Nie uwidoczniono przecieku przez przewód tętniczy. Kurczliwość serca dość dobra. Płyn w worku osierdziowym w ilości fizjologicznej. Wnioski: FoA, przeciek śladowy, bez znaczenia hemodynamicznego.

Możliwość komentowania UKG została wyłączona