Badania

USG głowy

Układ komorowy poszerzony, asymetryczny L>P. Prawa strona uciśnięta przez jamę po krwiaku śródmózgowym, nieco przemieszczona na stronę lewą. Po stronie lewej poszerzenie komory bocznej w stosunku do badania poprzedniego: grubość płaszcza mózgowia w okolicy potylicznej 3 mm, odległość wzgórzowo – potyliczna 31 mm. Znacznie poszerzone komory III i IV. Komora IV o wymiarach 17×14 mm pozostaje w łączności ze zbiornikiem podstawy. W płatach móżdżku obustronnie stan po krwawieniu. RI=0,85.

Możliwość komentowania USG głowy została wyłączona