Konsultacja

neurochirurg

Stan dziecka porównywalny z poprzednim, bez wyraźnej poprawy po odbarczeniu torbieli. Brak wskazań do interwencji neurochirurgicznej. Proponuję dalszą obserwację w kierunku objawów nadciśnienia śródczaszkowego, ewentualne kontrolne USG za 7, 10 dni. Ze strony neurochirurgicznej brak przeciwwskazań do rehabilitacji.

Możliwość komentowania neurochirurg została wyłączona