• Konsultacja

    neurochirurg

    Dziecko bez objawów wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Proszę o kontrolne TK głowy. Rekonsultacja po badaniu. Proszę usunąć szwy.

    Możliwość komentowania neurochirurg została wyłączona