• Konsultacja

    neurochirurg

    Wobec utrzymujących się objawów nadciśnienia śródczaszkowego należy dążyć do implantacji układu zastawkowego. Obecne parametry PMR uniemożliwiają trwałe zaopatrzenie układem zastawkowym. Proponuję więc do czasu oczyszczenia się płynu nakłucia odbarczające.

    Możliwość komentowania neurochirurg została wyłączona