• Konsultacja

    neurochirurg

    W wykonanym TK głowy wydaje się niewielka progresja przestrzeni płynowej w obrębie prawej półkuli mózgu. Kliniczne cechy nadciśnienia. Dziecko odbarczane nakłuciami przezciemieniowymi. Proszę o kontrolne badanie PMR. Przy normalizacji obrazu PMR kwalifikuje się do implantacji układu zastawkowego w przyszłym tygodniu.

  • Historia Miłosza - Blog

    wodogłowie

    Z dnia na dzień obserwuje u Miłoszka pogorszenie jego stanu, teraz widzę jak bardzo cierpi. Jego oczy błagają o pomoc. A my nie możemy nic zrobić. Jest zakwalifikowany do kolejnej planowanej operacji implantacji układu zastawkowego, ale będzie to możliwe wówczas kiedy nastąpi normalizacja parametrów badań PMR. Przyjmuje się zasadę, że 3 kolejne badania muszą być zadowalające. Czas działa na naszą niekorzyść. Obwód głowy rośnie, wiem już jak wygląda wodogłowie pokrwotoczne. Traumatyczne przeżycie.