• Historia Miłosza - Blog,  Terapia

    psycholog o Miłoszku

    Krótka refleksja ze spotkań z Miłoszkiem. „Nim poznałam Miłosza wczytałam się w całą dostępną dokumentację medyczną na jego temat, jednak spotkanie z nim przekonało mnie, że „papiery” nie oddają rzeczywistości. Miłosz w moim odczuciu jest przede wszystkim dzieckiem niezwykle radosnym i pogodnym, które dąży do nawiązywania relacji interpersonalnych. Oczywiście potrzebuje trochę czasu nim się do kogoś „przekona”, lecz gdy już to zrobi praca z nim staje się źródłem ogromnej radości i satysfakcji, (wynikającej nie tylko z postępów, które robi, lecz również z całokształtu relacji).”