Historia Miłosza - Blog,  Terapia

psycholog o Miłoszku

Krótka refleksja ze spotkań z Miłoszkiem.

„Nim poznałam Miłosza wczytałam się w całą dostępną dokumentację medyczną na jego temat, jednak spotkanie z nim przekonało mnie, że „papiery” nie oddają rzeczywistości. Miłosz w
moim odczuciu jest przede wszystkim dzieckiem niezwykle radosnym i pogodnym, które dąży do nawiązywania relacji interpersonalnych. Oczywiście potrzebuje trochę czasu nim się do kogoś „przekona”, lecz gdy już to zrobi praca z nim staje się źródłem ogromnej radości i satysfakcji, (wynikającej nie tylko z postępów, które robi, lecz również z całokształtu relacji).”

Możliwość komentowania psycholog o Miłoszku została wyłączona