Historia Miłosza - Blog

orzeczenie o niepełnosprawności

Miłosz otrzymał kolejne (drugie) orzeczenie o niepełnosprawności. Poprzednie było ważne do 30 czerwca. 3 lipca zebrana komisja orzekła o niepełnosprawności mojego syna, o czym właśnie mnie poinformowano. Z dokumentu wynika, że mąż ponownie może się ubiegać o zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne. Przysługuje też nam karta parkingowa. Orzeczenie ważne jest przez dwa lata do 31 sierpnia 2016.

Możliwość komentowania orzeczenie o niepełnosprawności została wyłączona