• Historia Miłosza - Blog

    Program Pomocy Dzieciom

    Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, a Twoja rodzina znajduje się w niedostatku, jesteś potencjalnym adresatem stypendium ufundowanego przez Stowarzyszenie SPES. Dziecko w ciężkim stanie to wielkie wyzwanie dla rodziny. Jedno z rodziców musi zwykle zrezygnować z pracy. Pomoc ze środków publicznych jest symboliczna wobec skali potrzeb. Efektywna i samodzielna zbiórka funduszy to cel osiągalny dla niewielu rodzin, dysponujących odpowiednim środowiskiem wsparcia i umiejętnościami. Pomoc z SPES ma dotrzeć do tych rodzin, które z różnych względów „nie potrafią się przebić” z apelami o pomoc do opinii publicznej. Chcemy docierać do rodzin z skromnymi dochodami, zaangażowanych w opiekę nad swymi ciężko poszkodowanymi dziećmi. Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa…