Historia Miłosza - Blog

Program Pomocy Dzieciom

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, a Twoja rodzina znajduje się w niedostatku, jesteś potencjalnym adresatem stypendium ufundowanego przez Stowarzyszenie SPES.

Dziecko w ciężkim stanie to wielkie wyzwanie dla rodziny. Jedno z rodziców musi zwykle zrezygnować z pracy. Pomoc ze środków publicznych jest symboliczna wobec skali potrzeb. Efektywna i samodzielna zbiórka funduszy to cel osiągalny dla niewielu rodzin, dysponujących odpowiednim środowiskiem wsparcia i umiejętnościami. Pomoc z SPES ma dotrzeć do tych rodzin, które z różnych względów „nie potrafią się przebić” z apelami o pomoc do opinii publicznej. Chcemy docierać do rodzin z skromnymi dochodami, zaangażowanych w opiekę nad swymi ciężko poszkodowanymi dziećmi.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium trwa jeszcze do 6 kwietnia br. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie SPES

Z historią Programu i sylwetkami stypendystów można zapoznać się na stronie SPES

Proszę o pomoc w dotarciu do najbardziej potrzebujących, przekazanie informacji zainteresowanym osobom i instytucjom, na stronach internetowych i w innych dostępnych publikatorach.

Stypendia SPES_min

Możliwość komentowania Program Pomocy Dzieciom została wyłączona