Historia Miłosza - Blog,  Konsultacja,  Terapia

neurologopeda

Konsultacja neurologopedyczna:

Aktualnie sprawność motoryczna aparatu orofacjalnego utrzymuje się w dolnej granicy normy dla wszystkich funkcji oralnych. Obecne w obrazie klinicznym cechy niedokształcenia prakcyjnego, wpływające na standard jakości wokalizacyjno – artykulacyjnej. Trwa proces ząbkowania w łuku trzonowców; nasilenie dyskomfortu sensorycznego. Kontynuowana jest wieloprofilowa terapia i stymulacja rozwojowa: rehabilitacja z elementami SI, opieka tyflopedagoga, hipoterapia, zajęcia rehabilitacyjne na basenie, muzykoterapia. W tym kontekście uwagę zwraca zadowalająca, stała dynamika rozwojowa.

Podsumowanie:

– Rozwój słowno-pojęciowy oraz przebieg funkcji komunikacyjnych: Mowa Bierna: 18-21/12; Mowa Czynna: 18/12.
– Efektywna pamięć werbalna i operacyjna; repetycja dźwiękowa na polecenia i bez cech latencji. Onomatopeizacja adekwatna do profilu leksykalnego.
– Aktualnie – pojawiło się połączenie 2-elementowe, brak innych prób syntaktycznych /do stymulacji/.
– Osiągnięty próg samodzielności w jedzeniu i piciu jest na tyle zadowalający, że w tym zakresie zakończona została konsultacja neurologopedyczna.

Rokowanie pozostaje na poziomie średnio-dobre. Określenie to odnosi się do sytuacji klinicznej, w której dziecko wykazuje dobrą dynamikę rozwojową, ale istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że mimo rehabilitacji i terapii, choroba dziecka na długi czas zostawi ślady w jakości nabywanych umiejętności. Nie jest zmartwieniem w kontekście rozwoju Miłosza np. opóźnienie rozwoju komunikacyjnego, ale zagrożenie dla przyszłej jakości artykulacyjnej; ryzyko wady wymowy lub dyzartrii. Zatem – mówiąc najprościej – określenie rokowanie średnio-dobre – to dla nas komunikat: dziecko będzie mówiło, ale pozostaje kwestia: jak? Dlatego nieustająco pracujemy i podnosimy próg wymagań, bo norma rozwojowa jest jedna – wspólna dla wszystkich dzieci. Nie ma „normy dla dzieci po przejściach” 🙂 I dobrze!

2 komentarze

    • Justyna Palaszewska

      Oczywiście! Bardzo chciałabym aby na naszym sukcesie skorzystały również inne dzieci. Dlatego tak szczegółowo staram się opisywać wszystko co robimy. Odpowiadam: neurologopeda Miłosza to Aleksandra Łada, dokładne namiary przesłałam na podany adres mailowy.