Historia Miłosza - Blog

Czym jest MPD?

Mózgowe porażenie dziecięce (w skrócie MPD, z ang. CP – “cerebral palsy”) to zespół przewlekłych zaburzeń neurologicznych, wynikający z trwałego uszkodzenia mózgu, który obejmuje zaburzenia ruchu i postawy. Najczęstsze problemy, które towarzyszą dziecięcemu porażeniu mózgowemu to słaba koordynacja, sztywność mięśni (tzw. spastyczność) oraz kłopoty z połykaniem i mówieniem.

Dziecięce porażenie mózgowe statystycznie występuje u około 2 na 1000 urodzonych dzieci. Na świecie jest około 17 milionów ludzi dotkniętych tą niepełnosprawnością. Osoby z MPD wymagają stałej opieki i rehabilitacji przez całe życie.

Czym jest MPD?

1
2
3
4
5
6
7
8
9źródło: www.17milionow.pl

Możliwość komentowania Czym jest MPD? została wyłączona