Historia Miłosza - Blog,  Konsultacja

neurologopeda

Konsultacja neurologopedyczna:

Przebieg funkcji oralnych dla profilu pasażu pokarmowego mieści się w dolnej granicy normy. Dyskretne niedokształcenie jakościowe na tle zaburzeń dystrybucji napięcia mięśniowego oraz niepełnych parametrów koordynacyjnych. Jakość sekwencji wokalizacyjno – artykulacyjnej ulega systematycznej poprawie, niemniej nadal obserwuje się wpływ hypotonii na przebieg procesów emisyjnych. Obecne w obrazie klinicznym mamy istotną progresję koordynacji ruchowej, adaptację sensoryczną do bodźców polisensorycznych z otoczenia oraz większą dojrzałość dziecka do uruchamiania sprawczości oraz eksploracji. Dobry napęd poznawczy.

Podsumowanie:

  • Sprawność manualna i koordynacja wzrokowo-ruchowa: chłopiec opanował etykietowanie manualne z wyróżnieniem palcowym w zmniejszonym polu trafienia.
  • Fiksuje wzrok na funkcji kkg /P>L/.
  • Rozpoznaje kolory, ikony samogłosek i figury.
  • Rozwój słowno-pojęciowy oraz przebieg funkcji komunikacyjnych: mowa bierna: 21/12, mowa czynna: 18/12.
  • Zadowalający status pamięci werbalnej i operacyjnej, różnicowanie fomenatyczne oraz procesy analizy i syntezy słuchowej na poziomie 21/12.
  • Aktualnie brak prób syntaktycznych /do stymulacji/, przy zachowaniu przyrostu leksykalnego i onomatopeizacyjnego.
  • Profil działań terapeutycznych skonfigurowany różnorodnie i efektywnie – bez wskazań do bieżącej korekcji. Planowana modyfikacja strategii terapeutycznej po włączeniu do edukacji przedszkolnej. Rokowanie pozostaje na poziomie średnio-dobrym.

Zalecenia:

Stały monitoring neurologopedyczny; terapia: Metoda Krakowska, Metoda Tomatisa /przed włączeniem do przedszkolnej grupy rówieśniczej/, Glottodydaktyka – wprowadzenie.
Opieka psychopedagogiczna /czasowniki, skojarzenia 2-3-elementowe, sekwencje logiczne, przeciwieństwa przymiotnikowe, wyrażenia przyimkowe/.

Możliwość komentowania neurologopeda została wyłączona